Määrus: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Reg. number: 88
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Jõustumise kp: 01.03.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 11.10.2018 määruse nr 40 ()
Eelnõu: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Failid: LVKM2020022000088.bdoc ( 19 kb )