Määrus: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Reg. number: 40
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.10.2018
Jõustumise kp: 19.10.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrus nr 88 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Failid: LVKM2018101100040.bdoc ( 93 kb )