Määrus: Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: 97
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 01.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrust nr 59 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmine
Failid: LVKM2020061100097.asice ( 27 kb )