Otsus: Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 230
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Eelnõu: Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Kontaktvoondi_funktsionaalsed_ja_linnaehituslikud_seosed.pdf ( 878 kb )
Olemasolev_olukord.pdf ( 816 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 2997 kb )
Pohijoonis.pdf ( 1070 kb )
Seletuskiri.pdf ( 232 kb )
3D.pdf ( 2859 kb )
LVKO2020022000230.bdoc ( 8751 kb )