Määrus: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023
Reg. number: 51
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 13.06.2013 määruse nr 94 ()
Eelnõu: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023
Failid: Lisa.pdf ( 3141 kb )
LVKM2018122000051.bdoc ( 3027 kb )