Otsus: Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Reg. number: 267
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 26.06.2020
Eelnõu: Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Failid: LVKO2020062500267.bdoc ( 17 kb )