Raekoda, istungite ruum, 17.09.2019 kell 08:30 - 09:20

Istungi pidaja: Tartu Linnavalitsus
Istungi kuupäev: 17.09.2019
Protokolli nr: 60
Toimumise koht: Raekoda, istungite ruum
Istungi kellaaeg: 08:30 - 09:20
Istungi juhataja: Urmas Klaas
Protokollija: Carmen Oja
Istungist võtsid osa: linnapea Urmas Klaas, abilinnapead Reno Laidre, Mihkel Lees, Madis Lepajõe, Monica Rand ja Raimond Tamm ning linnasekretär Jüri Mölder
Kutsutud: haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist Kristi Aavakivi, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin, arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja – linnaarhitekt Tõnis Arjus, sisekontrolliteenistuse juhataja – linna sisekontrolör Raivo Bachmann, ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau, linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, linnapea abi Sigrit Laas, avalike suhete osakonna juhataja Kadri Lees, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak, rahandusosakonna juhataja Külli Lust, asjaajamisteenistuse spetsialist Carmen Oja, haridusosakonna juhataja Riho Raave, meediaspetsialist Helle Tolmoff ja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
Seisund: Allkirjastatud
Failid: LV_Istungi_protokoll_2019_00060.bdoc ( 27 kb )