Otsus: Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine
Reg. number: 256
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 12.06.2020
Eelnõu: Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine
Failid: LVKO2020061100256.asice ( 19 kb )