Määrus: Tartu linna 2018. aasta II lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2018. aasta II lisaeelarve
Reg. number: 38
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.10.2018
Jõustumise kp: 19.10.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2018. a II lisaeelarve
Failid: LVKM2018101100038.bdoc ( 1125 kb )