Asi: 500 kodu korda

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0039
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Jaanika Hõim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: 500 kodu korda
Registreeritud: 13.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad, puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada.


Tegevused


Projekti raames toimuvad ennetustöö eesmärgil Päästeameti kodukülastused, mille raames kaardistatakse võimalikud ohukohad. Vastavalt kaardistatud andmetele teostatakse toimetulekuraskustega inimeste kodudes vajalikud ehitustööd tuleohutuse suurendamiseks.


Tulemused


Projekti tulemusena on Tartu linna elanike kodud tuleohutud ning turvalised. Vähenenud on võimalike õnnetusjuhtumite arv.


Maksumus


70 631 EUR

Tartu kohustused


15 000 EUR

Toetus


55 631 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Päästeamet

Millise programmi / meetme raames


Kodu tuleohutuks

JuhtpartnerPartneridJuht


Jaanika Hõim

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2018 - 31.12.2019

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord