Saabunud kiri: 500 kodu korda

Asja number: VP-18-0039
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: 500 kodu korda
Registreeritud: 12.09.2018
Kellele saadetud: Jaanika Hõim
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Päästeameti Lõuna päästekeskus
Saatja kuupäev: 23.08.2018

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Jaanika Hõim
Vastamise tähtaeg: 12.10.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:Hea koostööpartner!

Saabumas on sügisene periood, kus kodud vajavad kütmist. Päästeamet on tänulik, et osalete projektis 500 kodu tuleohutuks ja tänu sellele saavad korda Teie piirkonna kõige tuleohtlikumad kodud.
Meieni on jõudnud mitmeid murekohti, mis on antud projektiga esile kerkinud.
1) Kuidas käituda, kui hinnapäringule ei tule võrreldavaid pakkumisi?
Teie ülesandeks on vajadusel tõestada, et olete omalt poolt teinud kõik vajaliku selleks, et saada pakkujaid rohkem. Kui pakkujaid ei ole rohkem kui üks, sobib tööde teostajaks ka see üks pakkuja.
2) Mida teha, kui ei leia pottseppasid?
Pottseppade tööde järjekorrad võivad olla pikad ning neil ei ole võimalust koheselt töödega alustada. Kuna tegemist on projektiga, mis kestab 2019 aasta sügiseni, on soovituslik teha pottseppadega kokkulepped järjekorda panekuks ning sõlmida leping tema tööde järjekorra alusel. Ehk kui pottsepp ütleb, et temal on võimalik töid teostada näiteks 2019 aasta jaanuaris, tehke leping pikaajaline kuni selle perioodini, kuni tööde teostaja sõnul tööd valmis on.
3) Kui piirkonnas ei ole ühtegi pottseppa, kes oleks nõus projekti raames töid teostama.
Sellisel juhul palun võtta ühendust oma piirkonna kontaktisikuga Päästeametist ja üheskoos mõtleme lahenduste peale.

Selleks, et saaksime omavalitsusi toetada, soovime teada vahekokkuvõtet, kuidas on tänaseni projektil läinud. Selleks palun vastake alljärgnevatele küsimustele:
1) Mitmele kodule on tänaseks olemas hinnapakkumised tööde teostamiseks?
2) Mitu kolmepoolset lepingut on sõlmitud KOV-koduomaniku-tööde teostaja vahel?
3) Mitmes kodus on töödega alustatud?
4) Mitmes kodus on tööd lõpetatud?
5) Milliseid probleeme on projekti elluviimisel esinenud?

Kui Te pole veel töödega algust teinud, palume vastuskirjale lisada ajakava, kuidas olete planeerinud Päästeameti ja omavalitsuse vahel sõlmitud lepingust tulenevaid ülesandeid täita?
Vastavalt Teie kirjeldatud olukorral koostame rakendusena Eesti kaardi, kuhu kanname peale nii töödega alustatud kui ka korda tehtud kodude arvu omavalitsuste kaupa. Kui rakendus on valmis saanud, edastame informatsiooni ka Teile, et saaksite näha üldpilti kogu Eestist.

Vastused küsimustele palume saata kirjalikult hiljemalt 07.09.2018 e-post: jyri.hrabrov@rescue.ee
Lugupidamisega


Jüri Hrabrov

Tartumaa päästepiirkonna juhataja
Päästeameti Lõuna päästekeskus
Tel: +372 7337335
Mob: +372 507 3043
e-post: jyri.hrabrov@rescue.ee