Asi: e-Ticketing

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0131
Menetlev üksus: Tartu linna asutus Varjupaik
Vastutav töötaja: Marika Post
Teised töötajad: Kalev Pullonen; Madis Oona; Oskar Vevers
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: e-Ticketing
Registreeritud: 06.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


e-Ticketing - Creation of the interoperability between the electronic ticketing
systems in Estonia and Finland

Ligikaudu 60% kahe riigi vahel liikuvatest inimestest, nii töö kui puhkuse eesmärgil, kasutavad reisimiseks kohalikku ühistransporti. See tähendab omakorda vähemalt kolme eri tüüpi pileti ostmist - kohalikud piletid Tallinnas või Tartus ja Helsingis ning praamipiletid. See omakorda tähendab märkimisväärset ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ja omavahel ühildamata.


Eesmärgid


Ühendada Tallinna, Helsingi ja Tartu ühistranspordi piletisüsteemid võimaldamaks mugavat mugavat reisimist. .


Tegevused


1. Töötava ärimudeli koostamine - läbirääkimised erinevate omavalitsustega, ministeeriumite, bussi-, praami- ja rongifirmadega.
2. Süsteemi spetsifikatsiooni koostamine, minimaalse esmase müügilahenduste arendamine. Ühistoote arendamine - päevapilet Ühiskaardil (Tallinn), Tartu bussikaardil või Matkakorttil (Helsingi), mida saab kasutada erinevate transpordiettevõtete ja linnade transporditeenuste tarbimiseks.
3. Päevapileti toote piloteerimine partnerlinnades ja erinevate ettevõtete / linnade täiendav liitmine süsteemi.


Tulemused


Kokkulepe ja ärimudel (sh hinnatamine, poliitiline toetus) kasutamaks ühist piletimüüki
Aktiivses kasutuses olev riikidevaheline päevapilet
Mugavam reisimine ja piletiostmise oluline lihtsustumine naaberriiki reisimisel.


Maksumus


189 774 EUR

Tartu kohustused


28 466 EUR

Toetus


161 308 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raames


Southern Finland - Estonia

Juhtpartner


Tallinna linn

Partnerid


Helsinki Region Transport Authority
Tartu linn

Juht


Marika Post

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2018 - 30.04.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord