Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-17-0131 - eTicketing
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Anneli Säälik
Seisund: Eelnevad etapid ei ole lõpetatud
Seotud dokumendid: