Asi: Common Peipsi 2

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0095
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Common Peipsi 2
Registreeritud: 08.06.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Tegemist on projekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond" jätkuprojektiga. Projekti üldine eesmärk elavdada Peipsi äärse ala majandustegevust ning parendada Peipsi järve piirkonna keskkonda, on jäänud samaks.


Eesmärgid


Projekti Common Peipsi 2 üldeesmärk: aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Tartu linna eesmärgiks käesolevas projektis on Lodjakoja rajamine Emajõe kaldale. Lodjakoda on kavandatud multifunktsionaalse hoonena, mis on suunatud sisevete põliste laeva- ja paadiehitustraditsioonide jätkamisele, ajalooliste veesõidukite ehitamisele, taastamisele, säilitamisele ja populariseerimisele.


Tegevused


Lodjaparki rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks hoone, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik. 

Põhiosa moodustab suur hall, kus on võimalik ajaloolisi laevu ehitada, remontida, läbi viia õpitubasid ning ladustada laevaehituseks/ -remondiks vajalikku materjali. Hall ei ole aastaringselt soe, tõenäoliselt paigaldatakse halli küttekolle, mille abil saab ruumi vajadusel talvel soojaks kütta.

Ümber laevaehitusala on asetatud väiksemad abiruumid, mida saab kasutada õpitubade läbiviimiseks jms.
Lisaks on Lodjakotta kavandatud väike sepikoda ning köiekoda, olmeruumid.


Tulemused


Projekti tulemusena on loodud eeldused Peipsi järve piirkonnal ajalooliste laevade ehitamiseks, remondiks ning nende kultuuriloo tutvustamiseks.


Maksumus


2 431 212 EUR

Tartu kohustused


1 631 647 EUR

Toetus


799 565 EUR

Kellele taotlus esitatakse


EST-RUS Piiriülese Koostöö Programm 2014-2020

Millise programmi / meetme raames


EST-RUS Piiriülese Koostöö Programmi suuremahulised investeeringuprojektid (LIP)

Juhtpartner


Setomaa Vallavalitsus
Raul Kudre, vald@setomaa.ee

Partnerid


Tartu linn
Luunja vald
Mustvee vald
Alutaguse vald
Räpina vald
Committee for economic development and investment policy of the Pskov region
Administration of the Pskovsky area
Municipal enterprise of the Pskov city “Gorvodokanal”

Juht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.07.2019 - 31.12.2021

Osakond


LVO

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord