Otsus: Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 187
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.06.2019
Jõustumise kp: 28.06.2019
Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Lisa 1.pdf ( 38 kb )
Lisa 2.pdf ( 1090 kb )
LVKO2019062700187.bdoc ( 1077 kb )