Otsus: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus
Reg. number: 181
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.04.2011
Jõustumise kp: 18.04.2011
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.11.2003. a otsuse nr 232 punkti 1.12.

Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 otsus nr 305 (

Eelnõu: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus
Failid: lvk7o_0181.pdf ( 12769 kb )