Õigusakti eelnõu: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus
Reg. number: LVK-O-0191
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 08.03.2011
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Jüri Sasi
Esitab: linnavalitsus, 08.03.2011 istungi protokoll nr 20
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 16:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.04.2011 otsus nr 181 "Tartu Veeriku Kooli põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2011_LVK-O-0191.pdf ( 59 kb )
EELNÕU