Otsus: Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 259
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2007
Jõustumise kp: 03.07.2007
Seosed: Tartu Linnavolikogu 05.11.2020 otsus nr 300 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine
Failid: lvk6o_0259.pdf ( 691 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 28.06.2007. a
otsuse nr 259 juurde