Määrus: Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"
Reg. number: 132
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.04.2021
Jõustumise kp: 11.04.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"
Failid: LVKM2021040100132.asice ( 22762 kb )