Määrus: Tartu kultuuristrateegia 2030

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu kultuuristrateegia 2030
Reg. number: 31
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2018
Jõustumise kp: 06.07.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu kultuuristrateegia 2030
Failid: Lisa 1.pdf ( 45 kb )
Lisa 2.pdf ( 85 kb )
LVKM2018062800031.bdoc ( 205 kb )