Õigusakti eelnõu: Tartu kultuuristrateegia 2030

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu kultuuristrateegia 2030
Reg. number: LVK-M-0038
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.06.2018
Koostaja: Piret Talur
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 12.06.2018 istungi protokoll nr 40
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 9:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 29.06.2018 määrus nr 31 "Tartu kultuuristrateegia 2030"
Failid: Lisa 2. KU30.pdf ( 85 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0038.pdf ( 85 kb )
Lisa 1. KU30 avaliku väljapaneku ettepanekud1.pdf ( 45 kb )
EELNÕU