Määrus: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus
Reg. number: 14
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.03.2018
Jõustumise kp: 01.05.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus
Failid: LVKM2018031500014.bdoc ( 88 kb )