Määrus: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 113
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 01.10.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.03.2018 määruse nr 14 ()
Eelnõu: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2020091000113.bdoc ( 13 kb )