Määrus: Tartu Hansa Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Hansa Kooli põhimäärus
Reg. number: 23
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.06.2014
Jõustumise kp: 01.08.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 määrus nr 123 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Hansa Kooli põhimäärus
Failid: LVKM2014061200023.ddoc ( 86 kb )