Õigusakti eelnõu: Tartu Hansa Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Hansa Kooli põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0025
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.05.2014
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Tiia Teppan
Esitab: linnavalitsus, 13.05.2014 istungi protokoll nr 26
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 10:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.06.2014 määrus nr 23 "Tartu Hansa Kooli põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2014_LVK-M-0025.pdf ( 56 kb )
EELNÕU