Määrus: Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel
Reg. number: 95
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.06.2013
Jõustumise kp: 28.06.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel
Failid: lvk7m_0095.pdf ( 1908 kb )