Õigusakti eelnõu: Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel
Reg. number: LVK-M-0107
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.06.2013
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Urmas Kruuse
Esitab: linnavalitsus, 13.06.2013 istungi protokoll nr 45
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 46:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 28.06.2013 määrus nr 95 "Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2013_LVK-M-0107.pdf ( 29 kb )
EELNÕU