Määrus: Tartu linna 2013. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2013. aasta eelarve
Reg. number: 78
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2012
Jõustumise kp: 01.01.2013
Eelnõu: Tartu linna 2013. aasta eelarve
Failid: Lisad 1-5.pdf ( 136 kb )
lvk7m_0078.pdf ( 8853 kb )