Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2013. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2013. aasta eelarve
Reg. number: LVK-M-0084
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.11.2012
Koostaja: Külli Lust
Ettekandja: Argo Annuk
Esitab: linnavalitsus, 19.11.2012 istungi protokoll nr 75
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Linnamajanduskomisjoni protokoll nr 39:
Hariduskomisjoni protokoll nr 34:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 39:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 33:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 36:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 31:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 36:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 82:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 37:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 85 (punkt 28):
Rahanduskomisjoni protokoll nr 38:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 21.12.2012 määrus nr 78 "Tartu linna 2013. aasta eelarve"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2012_LVK-M-0084.pdf ( 22 kb )
2013 määruse lisad.pdf ( 35 kb )
2013 määruse lisad.xlsx ( 40 kb )
seletuskiri.pdf ( 1335 kb )
Parandusettepanekud.pdf ( 63 kb )
S. Kuusiku ettepanekud.pdf ( 49 kb )
E. Paaveli ettepanekud.pdf ( 30 kb )
A. Suvorovi ettepanekud.pdf ( 36 kb )
O. Raju ettepanekud.pdf ( 36 kb )
J. Sasi ettepanekud.pdf ( 90 kb )
V. Sokmani ettepanekud.pdf ( 36 kb )
SDE fraktsiooni ettepanekud.pdf ( 90 kb )
Seletus.pdf ( 124 kb )
Ettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega.pdf ( 78 kb )
EELNÕU