Määrus: Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord
Reg. number: 31
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.02.2011
Jõustumise kp: 15.02.2011
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu:

1) 08.11.2007. a määruse nr 71
2) 25.09.2008. a määruse nr 99

Eelnõu: Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord
Failid: lvk7m_0031.pdf ( 12489 kb )