Õigusakti eelnõu: Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord
Reg. number: LVK-M-0036
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.01.2011
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Jüri Sasi
Esitab: linnavalitsus, 25.01.2011 istungi protokoll nr 5
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 14:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 13 (punkt 29):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.02.2011 määrus nr 31 "Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2011_LVK-M-0036.pdf ( 60 kb )
EELNÕU





Tartu Linnavalitsuse 08.02.2011 istungi protokoll nr 13
………………………………………………
KUULATI: Jüri Sasi ettekannet ning Jüri Mölderi sõnavõttu
OTSUSTATI: 29.1. esitada linnavolikogule ettepanek muuta määruse "Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord" eelnõu § 11 sõnastust ja sõnastada see järgmiselt:

"§ 11. Tartu linna esindaja
(1) Tartu linna esindaja kooli või lasteasutuse hoolekogusse nimetab Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hoolekogu koosseisu kinnitamisel.

(2) Tartu linna esindajaks kooli või lasteasutuse hoolekogus võib olla:
1) linnavolikogu liige,
2) linnavalitsuse liige või linnapea,
3) linnavalitsuse teenistuja"