Määrus: Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
Reg. number: 13
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.06.2010
Jõustumise kp: 01.07.2010
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 määrus nr 98 () muudab

Tartu Linnavolikogu 17.03.2016 määrus nr 106 () muudab
Tartu Linnavolikogu 17.02.2022 määrus nr 12 () muudab

Eelnõu: Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
Failid: lvk7m_0013.pdf ( 4104 kb )