Määrus: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega
Reg. number: 106
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.03.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.09.2008 määrust nr 97 ()

Muudab Tartu Linnavolikogu 08.10.2009 määrust nr 125 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrust nr 13 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 08.07.2010 määrust nr 14 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrust nr 61 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 19.04.2012 määrust nr 66 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 24.01.2013 määrust nr 81 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrust nr 99 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 20.03.2014 määrust nr 13 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrust nr 26 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrust nr 30 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 16.10.2014 määrust nr 48 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 21.05.2015 määrust nr 73 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 21.05.2015 määrust nr 74 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 12.11.2015 määrust nr 96 ()

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega
Failid: LVKM2016031700106.bdoc ( 35 kb )