Määrus: Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine
Reg. number: 7
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2005
Jõustumise kp: 01.01.2006
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine
Failid: Tartu linna 2006.a eelarve.pdf ( 1311 kb )
lvk6m_0007.pdf ( 10016 kb )