Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine
Reg. number: LVK-M-0007
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.11.2005
Koostaja: Tiina Ligi
Ettekandja: Karin Jaanson
Esitab: linnavalitsus istungi protokoll nr 80, 24.11.2005. a
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Rahanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Õigus- ja korrakaitsekomisjon
Õigusakt: Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine
Failid: eelnõu lisa 6.xls ( 20 kb )
2006. a eelarve seletus.doc ( 3018 kb )
eelnou lisad 1-4.xls ( 191 kb )
eelnõu lisa 5.xls ( 57 kb )
EELNÕU