Määrus: Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava aastateks 2021–2026

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava aastateks 2021–2026
Reg. number: 59
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.11.2020
Jõustumise kp: 04.12.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava aastateks 2021 - 2026
Failid: LVM2020112400059.asice ( 974 kb )