Planeering: Tähtvere küla, Sepalaane maaüksuse detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Koostamisel
Planeeringu number: DP-23-005
Vastutav töötaja: Janne Schasmin
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 05.03.2024 korraldus nr.222 :

  Planeering:


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Ruumiloome\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes sh algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 17.02.2023 00:00