Planeering: Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-20-007
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 21.04.2020 korraldus nr.436 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 13.07.2021 korraldus nr.810 :
Avalik väljapanek: 03.08.2021 - 23.08.2021 Tartu infokeskus raekojas ja Tartu linna koduleht www.tartu.ee
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 21.09.2021 korraldus nr.1046 :
Failid: DP20007_Seletuskiri.pdf
DP20007_Situatsiooniskeem.pdf
DP20007_Kontaktvoond.pdf
DP20007_Olemasolev_olukord.pdf
DP20007_P6hijoonis.pdf
DP20007_Tehnov6rgud.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 25.02.2020