Planeering: Lääne tn 12 krundi detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-20-001
Vastutav töötaja: Janne Schasmin
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 04.02.2020 korraldus nr.116 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 22.09.2020 korraldus nr.1018 :
Avalik väljapanek: 13.10.2020 - 27.10.2020 Infokeskus Raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 08.12.2020 korraldus nr.1425 :
Failid1: DP20001_Seletuskiri.pdf
DP20001_Pohijoonis.pdf
DP20001_Tehnovorgud.pdf
DP20001_Situatsiooniskeem_ja_LinnaehituslikudSeosed.pdf
DP20001_3D_1.jpg
DP20001_3D_2.jpg
DP20001_3D_3.jpg
DP20001_3D_4.jpg
DP20001_Laane_12_DP.dgn
DP20001_Olemasolev_Olukord.pdf

Lääne tn 12 krundi detailplaneeringuala situatsiooniskeemShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Teised töötajad: Janne Schasmin
Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 06.01.2020