Planeering: Pallase pst 2 krundi detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-14-039
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 10.03.2015 korraldus nr. 257 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 5.02.2019 korraldus nr.128 :
Avalik väljapanek: 04.03.2019 - 18.03.2019 Tartu infokeskus raekojas
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 16.04.2019 korraldus nr.411 :  
Avalik arutelu: 29.04.2019 kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum Raekoja plats 3
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 13.08.2019 korraldus nr.839 :
Failid: DP14039_Seletuskiri.pdf
DP14039_Pohijoonis.pdf
DP14039_Situatsioonijoonis.pdf

Pallase pst 2 krundi detailplaneeringuala situatsiooniskeem


Ruumiline valguse-varju analüüs: https://tartu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=fc1d213f0efc46b3944879c36464992aShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 17.10.2014