Planeering: Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-12-021
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 13.09.2012 otsus nr. 397 :

  Eskiislahendus:
Eskiisi avalikule arutelule suunamine: Tartu Linnavalitsuse 5.04.2016 korraldus nr. 306 :
Avalik arutelu: 18.04.2016 kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum Raekoja plats 3, III korrus

  Planeering:
Avalik väljapanek: 04.10.2016 - 18.10.2016 Tartu infokeskus raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 10.11.2016 otsus nr. 395 :
Failid1: DP12021_Seletuskiri.pdf
DP12021_PlaneeringuPohijoonis.pdf
DP12021_Tehnovorgud.pdf
DP12021_ joonised Eeden.dgn
34DP12_j6_Eeden_3D.pdf ( 1016 kb )
Pohijoonis.002.pdf ( 4021 kb )
Seletuskiri.002.pdf ( 1037 kb )
Tehnovõrgud.002.pdf ( 3558 kb )
Linnaehituslikud seosed.002.pdf ( 2868 kb )
Situatsiooniskeem.002.pdf ( 1914 kb )
Olemasolev olukord.002.pdf ( 10063 kb )

________ planeeringuala piir
Pohijoonis.pdfPohijoonis.pdfSeletuskiri.pdfSeletuskiri.pdfTehnovõrgud.pdfTehnovõrgud.pdfLinnaehituslikud seosed.pdfLinnaehituslikud seosed.pdfSituatsiooniskeem.pdfSituatsiooniskeem.pdfOlemasolev olukord.pdfOlemasolev olukord.pdf34DP12_j6_Eeden_3D.pdf34DP12_j6_Eeden_3D.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 05.06.2012