Planeering: Ropka tööstuspargi detailplaneering


... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-03-052
Vastutav töötaja: Aire Priks
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 01.08.2000 korraldus nr. 1837 :

Tartu Linnavalitsuse 15.06.2004 korraldus nr. 1266 :

Heakskiitmise otsus: Tartu Linnavalitsuse 19.05.2005 korraldus nr. 779 :
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 27.09.2005 korraldus nr. 1461 :
Failid: pohijoonis.pdf ( 1517 kb )
seletuskiri.pdf ( 1279 kb )
tehno.pdf ( 879 kb )
DP03052_Seletuskiri.pdf
DP03052_RopkaPohijoonis.pdf
DP03052_Tehno.pdfPõhijoonis pohijoonis.pdf


Tehnovõrkude joonis tehno.pdf


Seletuskiri seletuskiri.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Tähtaeg: 09.07.2003
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Väline
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 09.06.2003