Õigusakti eelnõu: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Reg. number: LVK-M-0082
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 30.08.2012
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Argo Annuk
Esitab: linnavalitsus, 30.08.2012 istungi protokoll nr 59
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 33:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 63 (punkt 36):
Rahanduskomisjoni protokoll nr 34:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.10.2012 määrus nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord"
Failid: lisa 1.pdf ( 111 kb )
lisa 2.pdf ( 209 kb )
lisa 3.pdf ( 254 kb )
lisa 5.pdf ( 59 kb )
info lisa.pdf ( 121 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2012_LVK-M-0082.pdf ( 141 kb )
lisa 4.pdf ( 70 kb )
EELNÕU