Õigusakti eelnõu: Projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids" osalemise heakskiitmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids" osalemise heakskiitmine
Reg. number: LV-K-1546
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 14.12.2020
Koostaja: Jaanus Tamm
Ettekandja: Rein Haak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 22.12.2020 korraldus nr 1480 "Projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids" osalemise heakskiitmine"
EELNÕU