Korraldus: Projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids" osalemise heakskiitmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids" osalemise heakskiitmine
Reg. number: 1480
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2020
Jõustumise kp: 22.12.2020
Eelnõu: Projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids" osalemise heakskiitmine
Failid: LVK2020122201480.asice ( 89 kb )