Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-20-0009 - Õppija arengut toetava mentorluse arendamine Tartu KHK-s
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Helina Laine
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: