Saabunud kiri: Balti Intermed OÜ pakkumus riigihankele "Inkontinentsitoodete ost Tartu Hooldekodule 2020"

Asja number: RH-19-373
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: Balti Intermed OÜ pakkumus riigihankele "Inkontinentsitoodete ost Tartu Hooldekodule 2020"
Registreeritud: 22.11.2019
Dokumendi liik: Pakkumine
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Balti Intermed OÜ
Saatja kuupäev: 22.11.2019

Menetlemine:
Seisund: Kinnitatud
Vastutav töötaja: Veera Rõika
Vastamise tähtaeg: 22.12.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
22.11.2019 kuni 21.11.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
22.11.2019 kuni 21.11.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus