Asi: Healthy nutrition in 21st century school

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0103
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Healthy nutrition in 21st century school
Registreeritud: 12.06.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Südame-veresoonkonna haigused on moodsa ühiskonna üks peamisi probleeme ja väljakutseid. Planeeritava projektiga üritame anda oma väikese panuse selles suures ookeanis. Enamik SVH'te, mis võtavad palju elusid, avalikku tervishoiu raha ja teeb meie ühiskonnad nõrkadeks ja haavatavateks, põhjuseid peitub elustiilis ja ennekõike vales toitumises ja väheses liikumises. Planeeritav projekt keskendub ennekõike toitumise temaatikale, kuid ka liikumisega seotud teemad on päevakorral.


Eesmärgid


Ettevalmistav visiit rahvusvahelise projekti kirjutamiseks ja käivitamiseks Reykjavikis, Islandil asuva Melaskóli kooliga.


Tegevused


Sotsiaalselt ja majanduslikult toimetulev tervislikult elav õpilane.


Tulemused


1) leppida kokku projekti lõplik teema ja alateemad, jaotada partnerite vaheline tööjaotus vastutus
2) projektikohtumiste ajakava läbirääkimine
3) kokkulepe osalevate õpilaste vanuse ja arvu osas
4) projekti kirjutamise, ettevalmistava faasi ja läbiviimise tegevuste, sh mobiilsusnädalad, planeerimine


Maksumus


2 020 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 020 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

PartneridJuht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2017 - 31.08.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord