Asi: Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0024
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Mirtel Daniel
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimine
Registreeritud: 25.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Kalda tee 40 munitsipaalmajas on 40 korterit, hoone energiamärgise järgi on tegemist F klassi hoonega. Hoone on vaja rekonstrueerida parandamaks elanike elamistingumisi ja vähendada hoone ülalpidamiskulusid.


Eesmärgid


Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.
Projekti eesmärk on Kalda tee 40 asuva munitsipaalmaja rekonstrueerimine


Tegevused


Energiatõhusus tööde teostamine


Tulemused


Rekonstrueerida Tartu linnale kuuluv sotsiaaleluruume pakkuv munitsipaalelamu aadressil Kalda tee 40, mille tulemusel säästetakse energiat, luuakse mugavad elamistingimused ja tervislik sisekliima. Oluliseks alaeesmärgiks on hoone üldise tehnilise seisundi parandamine ning jooksvate remondi- ja hoolduskulude vähendamine.


Maksumus


1 261 000 EUR

Tartu kohustused


730 000 EUR

Toetus


531 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Juhtpartner


LVO

PartneridJuht


Mirtel Daniel

Algus- ja lõpptähtaeg


25.02.2021 - 31.12.2023

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord