E-post Hinnapäring

Asja number: RH-18-347
Vastutaja: Riina Lill
Saaja: vello sova , eti.office@mail.ee
Teema: Hinnapäring
Saadetud: 29.10.2018
Failid: Sopruse_sild_29.10.doc ( 42 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-347

Hinnapäring


Asja viide: RH-18-347


Kutse hinnapakkumusel osalemiseks

Arvestades Tartu linna hankekorra § 9 lg 1  kutsub Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond Teid osalema Sõpruse silla tehnilise seisukorra uuringu hinnapakkumusel.

Lisame seletuskirja.

Hinnapakkumus  koos käibemaksuga palume esitada hiljemalt 2.novembriks 2018.a kl 10.00 e-posti aadressile riina.lill@raad.tartu.ee.

Hankija sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Tööde täitmiseks on 2 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.

Täiendav info: Marko Metsma, tel 539 44320, epost: marko.metsma@raad.tartu.ee

Lugupidamisega,

Riina Lill

Document IconSopruse_sild_29.10.docType: application/msword
Name: Sopruse_sild_29.10.doc